THE-NEW-YOU-3-copy-6

Reglaments
Minimālais dalībnieku (komandu) skaits 3, bet ne vairāk kā 8 komandas. Korta segums – SCHÖPP-Slide.
Turnīra formāts – spēles tiek dalītas divās grupās pēc Round Robin sistēmas, savukārt finālā tiekas komandas, kuras ieguvušas pirmo vietu A un B
grupās.
Pieteikšanās turnīram tiek slēgta vienu dienu pirms spēļu norises dienas. Vietu skaits turnīrā ierobežots – 8.
Komandu kapteiņu sapulce un turnīra tabulas izloze notiek 30 minūtes pirms spēļu sākuma – 9:30.
Spēļu formāts – katra komanda spēlē ar pretiniekiem 5 setus – sieviešu vienspēle, vīriešu vienspēle, sieviešu dubultspēle, vīriešu dubultspēle un
jauktas dubultspēles. Setu kārtība tiek noteikta izlozes veidā pirms katras spēles sākuma. Katrs sets tiek spēlēts līdz 5 geimiem (‘no ad’), rezultāta 4-
4 gadījumā tiek spēlēts tie-breik līdz 9. Ja servējot tiek aizķerts tīkls, netiek izspēlēta atkārtota serve, bet gan spēle par punktu turpinās. Spēlējot pārī,
katrs no spēlētājiem var pieņemt servi, bet līdz izspēles sākumam, katram spēlētājam jāatrodas savā laukuma pusē. Katrs geims tiek skaitīts pie
kopējā rezultāta. Spēlētāju maiņa ar laukuma pusēm notiek pēc 4 geimiem. Bet katrā setā, jebkurā brīdī, pastāv iespēja nomainīt jebkuru spēlētāju
(sievieti uz sievieti, vīrieti uz vīrieti), bet spēlētājs, kurš tiek nomainīts, nevar atgriezties spēlē tā paša seta laikā. Katrs spēlētājs var spēlēt ne vairāk
kā 2 setus spēlē (kura sastāv no 5 setiem). Seti tiek izspēlēti viens pēc otra un pārtraukums starp komandu spēlēm sastāda 20 minūtes.
Komandas sastāvs – komanda sastāv minimums no 4 spēlētājiem, ieskaitot komandas kapteini, bet ne vairāk kā 6 spēlētājiem, neieskaitot kapteini.
Komandā obligāti jābūt divām sievietēm un diviem vīriešiem. Spēlētāju statuss – amatieri, bet katrā komandā var būt viens profesionālis.
Turnīra ietvaros tiek izmantotas Prince bumbas.

Balvas
Balvas no tenisa kluba Enri un atbalstītājiem.